Biuro Techniczno-Prawne "HYDROINŻBUD"
ul. Królowej Jadwigi 310/3
30-218 Kraków

NIP: 6770070318

tel/fax: (12) 431-03-12
e-mail: biuro@hydroinzbud.pl

Właściciel firmy, specjalista w zakresie budownictwa.
mgr inż. Kazimierz Podkówka
e-mail: hydroinzbud1@wp.pl

Specjalista ds. wyceny
mgr inż. Danuta Kuczyńska-Sułek
e-mail: kuczynska.d@gmail.com
OPRACOWANIE WWW.HORN.ART.PL 2013